ביקרות ספר מתוך העיתונות:

ביקרות ספר מתוך העיתונות:

לאחרונה הופיע על המדפים ספר מסקרן – "מרד המכונות" מאת יהוידע הכהן, בהוצאת מוסד הרב קוק. על גב הספר מופיעה הצהרה יומרנית משהו:

ביקורת מאת המלומד אריאל קלגסבלד

ביקורת מאת המלומד אריאל קלגסבלד

"המחשבה אינה תופסת מקום, אינה בעלת מסה או נפח". טוב, זו הנחה. יתכן שאדם מודע וחושב שוקל יותר מזומבי נטול תודעה.

תגובה לביקורת מאת יהוידע הכהן

תגובה לביקורת מאת יהוידע הכהן

אמר המחבר, שמעו פי המדבר, אין איתי חיילים לגבר, ולא בכוחי ארזים לשבר, ואם מצאתם בי מעל, על כל שעל, מחוט ועד שרוך נעל, אין בי מילים להצטדק, כאשר בספרי ידוקדק, והמורג יהודק, עד אין נבדק, ואנוכי עפר ואפר, כלימה וחפר, ואת נפשי בספר, ומעט אמרי שפר, אשר אתי, לעניות השגתי, וקוצר הבנתי, על לוחות לבי כתבתי, ועתה אגלה דעתי, וכל נבון לחש, יראה האם אמת או כחש, ביושר או בכזיב, להרע או להטיב.

אתר זה נבנה באמצעות